זן מאסטר דה בונג

חברי סנגה יקרים, לראשונה בישראל הופיע מורה משורות הסנגה. מטבע הדברים, אירוע מסוג זה מעורר שאלות לגבי תהליך הבחירה וההכשרה של מורה. מצאתי דברי הסבר של זן מאסטר דה בונג בחוברת פריימרי פוינט, כרך 30 משנת 2013, המתאר את התהליך בבית ספרנו. תרגמתי את הקטע הנוגע לתהליך האינקה בלבד ושילבתי בטקסט הבהרות מדף ההסבר לגבי תהליך האינקה המופיע בדהרמה מירור המעודכן לדצמבר 2015. ולדבריו של המאסטר [מתוך דברי ברכה בטקס האינקה של היי טונג סונים. ספטמבר 2012]

חברי סנגה יקרים, לראשונה בישראל הופיע מורה משורות הסנגה. מטבע הדברים, אירוע מסוג זה מעורר שאלות לגבי תהליך הבחירה וההכשרה של מורה. מצאתי דברי הסבר של זן מאסטר דה בונג בחוברת פריימרי פוינט, כרך 30 משנת 2013, המתאר את התהליך בבית ספרנו. תרגמתי את הקטע הנוגע לתהליך האינקה בלבד ושילבתי בטקסט הבהרות מדף ההסבר לגבי תהליך האינקה המופיע בדהרמה מירור המעודכן לדצמבר 2015. ולדבריו של המאסטר [מתוך דברי ברכה בטקס האינקה של היי טונג סונים. ספטמבר 2012]

בבית ספרנו, זן מאסטר סונג סאן הבהיר שאינקה וטרנסמישן לזן מאסטר שונים זה מזה. משמעות האינקה היא שראית את טבעך האמיתי ותרגול הקונג אן שלך הוא לא רע. אולי לא שלם, אבל טוב מאוד. אז אנחנו מבינים את טבענו האמיתי. לכולם יש מעט מהחוויה הזאת, אבל עם תרגול ממושך, היכולת עם קונג אנים גדלה. המשמעות היא שהתבונה גדלה. ספציפית בבית ספרנו, יש לעבור 12 שערים. אבל עדיין יש לענות לקונגאנים רבים אחרים בצורה טובה מאוד, מתוך ה- 1700 הקלאסיים. זוהי נקודה ראשונה. נקודה שניה – סנטר חזק. אפילו אם אתה מבין משהו, אפילו אם יש לך סוג של תבונה, אם הסנטר שלך לא חזק, קל להפיל אותך ואינך יכול להשיג הרבה בחיים האלה. נקודה שלישית – כיוון ברור בחיים. אם אתה כל הזמן קופץ ממקום למקום ומשנה את דעתך, הכיוון שלך לא ישר, לא בהיר.

תחילה אנו בודקים את שלושת הדברים הללו. אז זן מאסטר – המורה המנחה שלך – רואה את ההתקדמות שלך: "אה, האדם הזה באמת נהיה טוב מאוד". בשלב זה אנחנו מקימים ועדה – זוהי אינה החלטה רק של אדם אחד. בבית ספרנו, הועדה הזאת צריכה לכלול חמישה חברים: הזן מאסטר המנחה; שני זן מאסטרים נוספים; שני ג'י דו פופ סה בעלי ניסיון הוראה של למעלה מ-5 שנים. כל אחד מהם צריך לבדוק ולאשר את המועמד באופן עצמאי. המועמד צריך לעבור אצל כל אחד מחברי הועדה, לתרגל אתו ולהיבחן. נדרשת הסכמה פה אחד של כל חברי הועדה. בנוסף, יש לקבל אישור של הזן מאסטר האזורי [אם המועמד מאירופה או אסיה] או מהמאסטר של בית הספר אם המועמד מאמריקה. לאחר קבלת כל האישורים הנדרשים בכתב, חותם המועמד על הסכם המורים, נקבע מועד לטקס האינקה. טקס האינקה הוא המבחן האחרון בכדי להיות ג'י דו פופ סה. בטקס, כולם מתכנסים ומכים את המועמד. שלושים שאלות נשאלות על ידי שלושים אנשים שונים בפני צוות בוחנים המורכב מזן מאסטרים בבית ספרנו, מורי בית הספר והסנגה. אם המועמד שוגה שלוש פעמים ומעלה, טקס האינקה אינו אפשרי. עוד מדיטציה נדרשת. אז יש לנו את המבחן הפומבי הזה. בימים עברו, גם אם הטרנסמישן היה נעשה באופן פרטי, היה מתקיים תמיד גם מבחן פומבי. אם המועמד עובר את המבחן הפומבי, הוא הופך לג'י דו פופ סה. ג'י דו = "מראה את הדרך" – מראה את דרך הדהרמה. פופ סה = מורה דהרמה. אבל חשוב להבין שהאדם הזה מקבל אימון נוסף – תמיד במצבי הוראה – עם אחד מהזן מאסטרים בבית ספרנו. הוא מתחיל להעניק ראיונות לסטודנטים, תמיד מלווה בזן מאסטר. בדרך זו הג'י דו פופ סה רוכש יותר ויותר ניסיון, עד שהוא יכול ללמד בעצמו.
(הקדמה מאת יובל גיל PSN)