טכניקות מדיטציה

צורות התרגול מאוד פשוטות וקל ללמוד אותן.
בחדר הדהארמה, צורות התרגול נעשות ביחד ובצורה אחידה. התרגול שלנו תומך בתרגול של האחר:
אנו קדים באותו הקצב, שרים ביחד ויושבים בשקט עד לסיום זמן הישיבה.
הכי חשוב לזכור שלא משנה איזה צורת תרגול אנו עושים, אנחנו מרוכזים במה שאנו עושים באותו הרגע:
כאשר קדים – רק קדים, כאשר שרים – רק שרים, כאשר אנו יושבים – רק יושבים. זה הכל.

מדיטציה בישיבה

תרגול בישיבה היא טכניקה מאוד מסויימת, ייחודית למספר מועט של בתי ספר למדיטציה. בזן היא מהווה את הטכניקה המרכזית בתרגול שלנו.

מדיטציה בשירה

כאשר אנחנו שרים יחד המינד שלנו הופך לאחד. זה כמו בים. כאשר הרוח מגיעה יש הרבה גלים, כאשר הרוח שוככת, הגלים קטנים.

קידות

הקידות שלנו מעלימות מיינד של קארמה, מיינד חושב, ועוזרות לחזור לרגע הזה בצורה ברורה מאד – למצוא את המיינד האמיתי שלי ולהציל את כל הברואים מסבל. תרגול קידות הוא אם כן מאד חשוב.

מדיטציה בהליכה

אנו ממקדים את תשומת הלב שלנו במה שאנו עושים באותו רגע – כלומר רק בהליכה, בתנועת הגוף שלנו ובמה שקורה מסביב באותו הרגע.

תרגול קואנים

קואן הוא כלי חווייתי שעוזר לנו לחדור דרך החשיבה שלנו, כדי לחוות את המציאות בצורה ברורה ופשוטה. זהו חלק חיוני בתרגול שלנו.

זן בחיי היום-יום

היות ואנשים עובדים לא יכולים לשבת במדיטציה במשך כל שעות היום, לב תרגול הזן הפך לצורה של תרגול בחיי היום יום.
"תרגול זן בחיי היום יום" פירושו לתרגל "תודעה יושבת". "תודעה יושבת" פירושה תודעה שאינה זזה.