צרו קשר מרכז זן תל אביב

מתוך מפגש שאלות ותשובות שנערך במרכז זן בקמברידג', ה 10 , -בדצמבר 1995.

שאלה: האם אתה יכול לדבר על מוות ועל מיתה? מה זה מוות ?
ז.מ.ס.ס: מה זה מוות? אין לי שום נסיון! (צחוק מתגלגל.) אתמול בלילה שכבתי לישון. ללא חלומות.
ללא תודעה. ללא מחשבות. איפה התודעה שלי ?
יש דתות , שאומרות אם אתה מאמין באלהים אתה תגיע לגן עדן. בזן יפני, כשאתה מת, אם אתה מאמין
בבודהה, אתה תגיע לנירוונה. כל דת אומרת, אם תמות, תגיע לאיזשהוא מקום .
הסיבה לכך היא שיש לנו תודעה. תודעה לא מתה. זה הגוף שלי: זה הראש שלי, זו היד שלי , זה הגוף
שלי. לגוף שלי יש חיים ומוות. אבל לעצמי האמיתי אין חיים, אין מוות .
בודהה ישב מתחת לעץ הבודהי במשך שש שנים. ואז בוקר אחד הוא ראה כוכב. בום! קיבל הארה . מצא
את העצמי האמיתי .
אם כך, מי אתה? כולם אומרים "אני זה אני". מה זה "אני ?"
אל תנסה להבין .
יותר מדי הבנה! בני אדם מבינים יותר מדי. יותר מדי הבנה , יותר מדי בעיות. מעט הבנה, מעט בעיות . אם
אתה לא יודע, אין בעיות! (צחוק ) זה כל הענין: אם אתה לא יודע, אין בעיות. לכן, המיינד שלא יודע הוא
חשוב מאד .
יותר מדי הבנה באה מתוך רעיון של מישהו; הרעיונות של מישהו הם אלו שיוצרים בעיות בשבילי.
תשוקות רבות, שלא באות על סיפוקן , יוצרות כעס, ואז מופיעה בורות. פעולות שבאות מתוך בורות הן
פעולות מטופשות. ואז יש לנו בעיות .
הבודהה מלמד אותנו, עליך ללמוד את העצמי האמיתי שלך. אם אני שואל אותך ", מי אתה " ? מה אתה
אומר? אתה מבין למה אני מתכוון? בני אדם מבינים יותר מדי, אבל לא מבינים שום דבר !
כשכלב נובח, בקוריאה אומרים "מייונג- מייונג". באמריקה אומרים "ווף-ווף". בפולין אומרים "האוו-
האוו". כל כך הרבה שמות שונים , נכון? קוריאנים אומרים "מייונג-מייונג , " אמריקאים אומרים "ווף-
ווף ," פולנים אומרים "האוו-האוו". אם כן, איזה כלב נובח נכון ?
תלמיד: שלנו, של אמריקה. שלנו. (צחוק מתגלגל.)
ז.מ.ס.ס: אתה נצמד לאמריקה! אני אכה בך שלושים פעם! (צחוק )
"מייונג-מייונג" זה נביחה של קוריאנים ", ווף-ווף" זו נביחה של אמריקאים, ו"האוו-האוו" זו נביחה של
פולנים – לא נביחה של כלבים , נביחה של אנשים. אתה חייב להפוך לכלב ב , %100 -ורק אז נביחה של
כלב תופיעה . זה התרגול האמיתי שלנו. רק להבין לא יכול לעזור. בימינו מבינים יותר מדי , אז יש יותר
מדי בעיות …
עליך לחוות את העצמי האמיתי ולגלות מה התפקיד שלך. לכל אחד יש תפקיד. מורה, מהנדס , עבודה
במחסן, כל תפקיד. לכל אחד יש תפקיד . תפקיד של אמא, תפקיד של אבא, של ילד, לכל אדם יש תפקיד .
אבל מה התפקיד המקורי האמיתי שלך? מה התפקיד המקורי שלך כבן אדם? זהו התפקיד המושלם .
אם כך, המשמעות של זן זה למצוא את התפקיד המקורי של בני האדם. הגוף הזה, הראש שלי, היד שלי,
הגוף שלי, יום אחד ייעלמו. אז ההכרה שלך, ששולטת על העיניים, אוזניים, אף, לשון, גוף , כל מה
שבשליטת ההכרה , לאן כל זה הולך? אל תנסה להבין !

– Translated by Neta Sadot