תרגול קידו מדיטציה בשירה

מאת Andrzej Piotrowski JDPSN
מתוך שיחת דהארמה שנערכה במהלך קיול צ'ה קיץ במרכז הזן בוורשה ב 23 2008 ליולי .

תלמיד: מה ההבדל בין התרגול שלנו ביחד לבין התרגול האישי שלנו מאוחר יותר בבית ?
PSN :הזמן הזה של התרגול המשותף הוא משהו מיוחד .אתה יכול לומר שהזמן הזה הוא כמו תפוחי אדמה
שמתחככים אחד בשני במים. מי שמתרגל בבית הספר שלנו מכיר את הלימוד של תפוחי האדמה . כולנו
כמו תפוחי אדמה בסיר . כשאנו מתרגלים יחד זה כמו שמקל מערבב את תפוחי האדמה ואז הם מתחילים
לעבוד אחד על השני והניקוי הופך . מהיר יותר כשאנחנו פה אנחנו לומדים אחד מהשני. התרגול האישי
אינו מספיק . אנחנו צעירים מדי בשביל תרגול אישי – אני כמובן מתבדח קצת, בגלל שתרגול אישי הוא
חשוב גם כן . אבל כשאנו מתרגלים רק באופן אישי קשה לנו לראות את המגבלות שלנו ואת הקארמה
שלנו, הקארמה של התודעה . שלנו הסנגהה היא כמו מראה שבה קל לך לראות את המגבלות שלך , את
הגבולות של פעולותיך ושל דעותיך .
כדי לעורר את התודעה המקורית שלנו אנחנו צריכים ללכת מעבר להעדפות ולדחיות, כי התודעה שלנו
תמיד מביטה מסביבה ומרחרחת מה היא אוהבת ומה היא לא, אבל הדברים שאנחנו אוהבים אינם בהכרח
הדברים שטובים לנו והדברים שאיננו אוהבים אינם בהכרח רעים עבורנו. כשאתה נמצא כאן אין לך
ברירה – אז התודעה של העדפות ושל דחיות מופיעה. קל לראות – את זה להרבה אנשים יש בעיה עם זה.
(צחוק) אני בטוח שמצאת הרבה דברים שאינך אוהב כאן. אתה אוהב לקום בארבע וחצי בבוקר ?
תלמיד: אני אוהב לקום מוקדם בגלל שהשינה כאן היא מאוד לא נוחה! (צחוק רם)
PSN : אינך אוהב את תנאי השינה כאן – אז יש לך דחייה אחת. "אני אוהב לקום מוקדם בגלל שאינני
אוהב את תנאי השינה". יש כאן העדפה ודחייה. אז יש לך את שניהם, אבל יש לך דבר שלישי – אין לך
ברירה. בין אם אתה אוהב את זה או שלא, אין לך ברירה .
הפעולה המשותפת היא כמו גל שנושא אותך הרחק ואינך יכול להתנגד לו. האני הקטן שלך , האגו שלך
חלש מכדי להתנגד לגל הזה. הגל הזה של הפעולה המשותפת הוא הגל של התודעה האמיתית שלך , של
האני האמיתי שלך. השם של זה הוא – רק עשה זאת! (מכה הרצפה .) אין לך ברירה, לכן הגל הזה של
התרגול יחד הוא כל כך חשוב. אם תטבול בגל הזה מפעם לפעם, התרגול האישי שלך יתחזק ותוכל
לראות את התודעה של "רק עשה זאת" ביומיום שלך בבהירות רבה יותר. זוהי התודעה האינטואיטיבית
של הפראג'נה, החוכמה הראש שלנוונית . במקום לאבד את עצמך בתוך העדפות או דחיות , רק ראה את
המצב, תן לו להשתקף בתודעה שלך, ראה את היחס שלך למצב הזה ואז תוכל לפעול נכון .
זה מגיע ממעבר לחשיבה, ממעבר לתחום הנשלט על ידי העדפות ודחיות. דה סואן סה נים קרא לזה:
"לעקוב אחרי המצב הגדול". הוא אמר שבחיים יש לנו שני סוגים של מצבים: מצב גדול ומצב קטן . המצב
הקטן הוא החיים שלך הנשלטים על ידי העדפות ודחיות. לעקוב אחרי המצב הגדול הוא לעקוב אחרי דרך
הבודהיסטווה, לעקוב אחרי התודעה האמיתית שלך, דרך החופש וההארה .
אז כאן הסנגהה היא המורה . הגדול שלך לא בהכרח המורה שלך בראיונות הקונג- אן – למרות שזה האחרון
יכול לעזור קצת, אבל אותו אתה רואה רק אחת לכמה ימים. אז המורה האמיתי שלך הוא הסנגהה
והפעולה המשותפת – הגל הזה שאינך יכול להתנגד לו, כי בסופו של דבר האני האמיתי שלנו הוא כל
הברואים האחרים והאני הקטן שלנו איננו יכול לעמוד בלחץ הזה. כל אחד ואחד מאיתנו הוא הוא עצמו,
אבל בו בזמן אנחנו כולנו אחד . זן מסטר הואנג פו דימה אותנו לכספית. אם אתה שובר טיפה אחת (מכה
ברצפה), נוצרות הרבה טיפות וכל אחת ואחת מהן היא נפרדת ויחידה. נדמה שכל אחת מהן היא ישות
נפרדת ועדיין כולן הן המרכיבים של טיפת כספית אחת גדולה. אם אינך מאמין נסה לקרב ביניהן – הן
יתחברו – יהפכו לאחת .
אז כולנו אחד וכל אחד בנפרד הוא שלם וזה סוד התרגול שלנו .
תלמיד: אבל כשאנחנו חוזרים הביתה והופכים לטיפת הכספית הקטנה הזו בלבד, מה אז ?
PSN :ובכן, אתה צריך . לחזור כן , אתה צריך לבוא יותר פעמים.
תלמיד: זה אומר שאתמכר לזה .
PSN : כן, יש התמכרות שהיא פתולוגית ויש התמכרות שהיא מערכת יחסים אמיתית . כולנו מחוברים
וכולנו קשורים אחד אל השני. בבודהיזם מטפורה זו תוארה פעם כרשת של אינדרה. האל אינדרה רצה
לתת לבודהה מתנה יפה. הוא טווה רשת שהיתה אינסופית בזמן ובמרחב והקיפה את כל העולמות
האפשריים, ובכל צומת של הרשת הזו הוא הניח תכשיט קטן. האפקט היה מהמם. כל התכשיטים השתקפו
בכל אחד מהם וכל אחד מהתכשיטים השתקף בכל השאר. זוהי תלות ממשית ויחסים אמיתיים , ואנחנו
התכשיטים האלה .
מנקודת המבט של אני-לי-עצמי חופש משמעותו "אני יכול לעשות מה שאני רוצה". זהו החופש של עצמי.
אבל חופש אמיתי, כפי שמובן מהדהרמה של בודהה הוא חופש מעצמי, שרוצה חופש עבור עצמו, כי הוא
עצמו הכלא ..
פעם מישהו שאל את דה סואן סה נים כיצד לפתח תבונה. דה סואן סה נים ענה:"רק פעולה משותפת ."
"– אבל דה סואן סה נים,ישנם הרבה נזירים מתבודדים בהרים שמתרגלים שנים רבות ויש להם תודעה בהירה
מאוד. "
"כן, תודעה בהירה אבל לא תבונה". (צחוק.)

– Translated by Einat Rogel