מרכז זן הוד השרון

מרכז זן הוד השרון - קואן אום ישראל
רחוב התכלת 16א הוד השרון
ישראל
טלפון: 09-7601243
יובל
hasharonzc@gmail.com