מרכז זן הוד השרון

מרכז זן הוד השרון - קואן אום ישראל
הוד השרון
ישראל
טלפון: 054-9472290
תם
hasharonzc@gmail.com