קבוצת זן חיפה

קבוצת זן חיפה - קואן אום ישראל
ביכורים 50 חיפה
ישראל
טלפון: 053-4319816 עופר